• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

تصفیه آب صنعتی نوع ممبراین 8 اینچ (آب شیرین کن)

  • تصفیه آب صنعتی نوع ممبراین 8 اینچ (آب شیرین کن)
تصفیه آب صنعتی نوع ممبراین 8 اینچ (آب شیرین کن)

قیمت خرید: ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالبا ظرفیت های مختلف از 250 تا 1500 متر مکعب در روز. این دستگاه ها عمـدتاٌ جهت مصارف غذایی، تـولیدات آب معدنی، نوشابه و سایر نوشیـدنی ها ، انرژی، صنایع الکترونیکی، صنایع نفت و گاز، تولید آب شیرین از آب دریا و کارخانجات تولید روغن نباتی استفاده می شود. تولید این دستگاه ها بر اساس نوع مصرف، نوع درخواست محاسبه ، طراحی و تولید می شود و قطعات مصرفی در این نوع دستگاه ها بر اساس تقاضای متقاضیان نصب و تحویل می شود.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.