• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

فیلتر ممبراین membrane 4 inch

  • فیلتر ممبراین membrane 4 inch
فیلتر ممبراین membrane 4 inch

قیمت خرید: ۸۰۰۰۰۰ ریالاین فیلتر از یکسری لایه یا غشاهای نیمه تراوا که به صورت موازی دور هم پچیده است تشکیل شده و به شکل استوانه ای با لایه های کرم رنگ و پوسته آبی می باشد. این فیلتر باعث حذف نیترات ، نیتریت، آرسنیک ، املاح محلول ، مواد آلی ، میکروب، ویروس، انگل، کیست، آفت کش و کودهای شیمیایی، مواد شوینده و بطور کلی تمامی ناخالصی های محلول در آب بزرگتر از 0/0001 میکرون شده و به عبارت دیگر سختی و سنگینی آب را پایین آورده و همچنین قادر است آب شور را به آب شیرین تبدیل کند.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.