• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه فیلتر مخصوص زیرسینک تکی

  • محفظه فیلتر مخصوص زیرسینک تکی
محفظه فیلتر مخصوص زیرسینک تکی

قیمت خرید: ۱۱۰۰۰۰ ریالمدل  تکی انحصاری ثبت شده هستند این محفظه فیلترهای نصب در زیر سینک آشپزخانه طراحی شده اند، مناسب برای کارتریج های با استاندارد SX، سیستم آب بندی تخت (DOE) و برای کارتریج های استاندارد BX که همچنین مجهز به سیستم نصب سریع DOE (درپوش انتهایی با اورینگ دوبل) هستند.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.