• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

فیلترینگ عمقی GA

  • فیلترینگ عمقی GA
فیلترینگ عمقی GA

قیمت خرید: ۴۲۰۰۰۰ ریالبلوک کوارتز GA :فیلتر با قابلیت تصفیه ذرات 10 میکرونی ارتفاع  "4 ،"5 ،"7 ،"10  ،"20 برای مدل های  SX , BX ,CX 

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.