• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه پلی فسفات مگنت دار

  • محفظه پلی فسفات مگنت دار
محفظه پلی فسفات مگنت دار

قیمت خرید: ۴۰۰۰۰۰ ریالمهم ترین ویژگی فیلتر پلی مگنت در استفاده از دو مرحله حذف رسوبات با استفاده از نیروی قوس مغناطیسی و استفاده از ترکیب شیمیایی نمک سدیم هگزامتازون می باشد که با استفاده از این دو مرحله رسوبات به صورت کامل شکسته شده و این دو مرحله به صورت مکمل عمل کرده و در جهت حذف هرچه بهتر رسـوبات به محافظت از دسـتگاه های پکیچ و آبگرمکن و ماشـین ظرفشـویی و لباسشـویی و غیره می پردازد در حالیکه در فیلتر های سابق فقط خاصیت ترکیب شیمیایی استفاده می شد و نیروی قوس مغناطیسی به عنوان مکمل وجود نداشت.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.