• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه HYDRA DS با شوینده خودکار(دستی و اتوماتیک)02

  • محفظه HYDRA DS  با شوینده خودکار(دستی و اتوماتیک)02
محفظه HYDRA DS  با شوینده خودکار(دستی و اتوماتیک)02

قیمت خرید: ۲۲۰۰۰۰۰ ریالاین فیلتر ها مجهز به سـیستم خود شـستشو ( Self Cleaning) از طریق شیر خروجـی پایین محفظه از نوع دستی یا اتـوماتیک هستند و با قابلیت چرخش 360 درجه به راحتی به لوله های افقی و عمودی متصل می شوند. تمامی مدل ها دارای یک آبگذر قیفی شکل Drain Funnel  می باشند تـا آب آشـامیدنی را از آلـودگی احتـمالی به وسیله جریان برگشـتی فاضـلاب محافظت کند مطابق با UNI EN 1717-11/2002

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.