• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه فیلتر قابل حمل ساده05

  • محفظه فیلتر قابل حمل ساده05
محفظه فیلتر قابل حمل ساده05

قیمت خرید: ۱۳۰۰۰۰۰ ریالاین محفظه های فیلتر، اختصاصاً برای پیشخوان آشپزخانه ها طراحی شده اند که همچنین با بسته بندی های کامل شامل سه راهی، شیر آب وکیت نصب ارائه می گردند..

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.