• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه فیلتر قابل حمل ساده 04

  • محفظه فیلتر قابل حمل ساده 04
محفظه فیلتر قابل حمل ساده 04

قیمت خرید: ۱۲۰۰۰۰۰ ریالاین محفظه های فیلتر، اختصاصاً برای پیشخوان آشپزخانه ها طراحی شده اند که همچنین با بسته بندی های کامل شامل سه راهی، شیر آب وکیت نصب ارائه می گردند..

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.