• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه سه تکه شفاف

  • محفظه سه تکه شفاف
محفظه سه تکه شفاف

قیمت خرید: ۸۰۰۰۰۰ ریالدر مدل های تکـی ، دوتایی و سه تایی انحصاری و ثبـت شده، این محفظه ها با مقـاومت بسیار بالایی طراحـی شده اند بطوریکه با تست های بسیار سخت (NSF/ANSL) پایداری آنها تحـت  فـشار و مقاومت فشـاری بسیار زیاد، تست شده است. این محفظه ها برای کارتریج های با استاندارد SX  بـا سیستم آبنـدی تخت و همچنین برای کارتریج های با استاندارد BX که مجهز به سیستم نصب سریع DOE (درپوش اورینگ دوبل) هستند ، مناسبند. این محفظه ها برای کارتریج های با استاندارد SX و بهمراه قطعه ای که وظیفه در مرکز قرار دادن کارتریج (Filter - Fit) را بر عهده دارد ، ارائه می شوند. ارتفاع کارتریج: “10 این مدلها دارای مخازن مات و شفاف می باشند.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.