• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه دوتایی

  • محفظه دوتایی
محفظه دوتایی

قیمت خرید: ۹۰۰۰۰۰ ریالمحفظه های دوتایی برای کارتریجهای با استاندارد SX با سیستم آب بندی تخت DOE و اختصاصاً برای کارتریجهای با استاندارد BX و CX که مجهز به سیستم نصب سریع DOE ( درپوش با اورینگ دوبل ) هستند.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.