• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

معرفی اجزاء دستگاه تصفیه آب - هوزینگ سفید با درپوش و دنده 4.1 اینچ ، حاوی فیلتر کربن فعال GAC

این محفظه به همراه فیلتر کربن فعال Granular activated Carbon (GAC) دومین مرحله تصفیه آب را عهده دار هستند. این هوزینگ دارای یک ورودی و یک خروجی به قطر 4/1 اینچ از نوع دنده ای می باشد. دو عدد زانویی یک سر دنده 4/1 یک سر QC یا مهره ای 4/1 اینچ به ورودی و خروجی آن متصل است. آب از زانویی متصل به خروجی پمپ توسط شیلنگ به زانویی ورودی این هوزینگ متصل شده و به این مرحله از تصفیه می رسد، و آب خروجی از این مرحله توسط یک تکه شلنگ دیگر متصل به زانویی خروجی این هوزینگ به سمت هوزینگ مرحله سوم تصفیه هدایت می شود.

فیلتر درون این هوزینگ از جنس دانه های کربن فعال میباشد و وظیفه حذف مواد آلی محلول در آب ، کلر و گازهای شیمیایی محلول و همچنین رنگ وبوی نا مطبوع آب ( که می تواند ناشی از تجمع مواد آلی در آب باشد ) را بر عهده دارد. فیلترهایی که از جنس مرغوب تهیه میشوند، کربن فعال دارای بار مثبت می باشد و از آنجا که تمامی گازهای شیمیایی محلول از جمله کلر، دارای بار منفی هستند، این گازها جذب سطوح کربن شده و از آب حذف می شوند.

از این رو انتخاب این فیلتر اهمیت بالایی دارد، همانطور که ذکر شد این فیلتر وظیفه حذف کلر را نیز دارد، که حذف این گاز از آب ورودی فیلتر ممبران، باعث بالا بردن عمر آن میشود، و در صورتیکه این فیلتر از جنس مرغوب نباشد، کلر موجود در آب باعث از بین رفتن فیلتر ممبران میگردد.

بر همین اساس شرکت واتر فمیلی فیلترهای تایوانی WATER FAMILY و  ژاپنی TORAY را پیشنهاد میدهد.

فیلتر کربن بلاک اصل

چنانچه ذکر شد، هدف این مرحله از تصفیه حذف کلر محلول در آب می باشد. این عمل به دو دلیل انجام می شود:
 
• کلر محلول در آب در صورت ترکیب با مواد آلی موجود در آب، تشکیل ترکیباتی موسوم به تری هالومتان THM ) ) را می دهد که امروزه سرطان زا بودن این مواد به اثبات رسیده است.

• غشای اسمز معکوس ) RO – Membrane ) فیلتر ممبران که از جنس استات سلولز می باشد، به شدت نسبت به کلر حساس بوده و در معرض کلر تخریب خواهد شد. بنابراین لازم است که آب وارد شده به قسمت اسمز معکوس عاری از کلر باشد.

مدت کارکرد مفید فیلتر کربن حداکثر شش ماه می باشد و پس از این مدت اشباع شده و قادر به جذب سطحی نخواهد بود و نیاز به تعویض دارد. فیلتر کربن در صورتی که از مواد آلی اشباع شود، محیطی بسیار مساعد برای تغذیه و رشد میکروارگانیزمها خواهد بود. بنابراین عدم تعویض به موقع این فیلتر منجر به آلودگی آب و بو و طعم نامطبوع آن خواهد شد.

در صورت استفاده از دستگاه در محلهایی که آب کلر زنی نمی شود، فیلتر کربن می بایست از دستگاه خارج شود. زیرا در آبهای عاری از کلر، میکروارگانیزم ها و مواد آلی جذب کربن شده و در مدت زمان کوتاهی موجبات بوی تعفن و آلودگی مضاعف آب را فراهم می کنند. می توان در چنین اماکنی به جای کربن از فیلترهای الیافی با دقت بیشتر استفاده کرد.

فیلتر کربن گیاهی

نکات و اشکالات احتمالی  در این مرحیه نیز مشابه هوزینگ مرحله اول تصفیه است.

امکان ثبت نظر وجود ندارد.