• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

معرفی اجزاء دستگاه تصفیه آب - شیر برقی 4.1 اینچ QC یا دنده ای 24 VDC ( Solenoid Valve )

 شیر برقی 4/1 اینچ QC یا دنده ای 24 VDC ( Solenoid Valve )
وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه در هنگامی است که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد. در غیاب شیر برقی در صورتی که به هر دلیلی پمپ دستگاه خاموش شود، آب فشار لازم جهت عبور از ممبرین ( شماره 9 ) را ندارد. در این صورت آب از شیر ورودی وارد دستگاه شده و از خروجی فاضلاب ممبرین ( شماره 19 ) خارج شده از محدود کننده جریان فاضلاب ( شماره 20 ) عبور کرده وارد مجرای فاضلاب خواهد شد. بدین ترتیب باعث هدر رفت آب می شود. لذا جهت جلوگیری از بروز این مسئله شیر برقی در مدار قرار گرفته است.

 
شیر های برقی بطور کلی به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

1 – شیر برقی های NO ( Normally Open )
این شیر ها در حالت معمولی ( بدون برق ) باز هستند و به محض رسیدن جریان الکتریسیته به آنها ، بسته می شوند و جلوی عبور مایع را می گیرند.

2- شیر برقی های NC (Close ( Normally
این شیر ها در حالت معمولی ( بدون برق ) بسته هستند و به محض رسیدن جریان الکتریسیته به آنها، بازشده و اجازه عبور مایع را می دهند.

 

شیر برقی مورد بحث در این مرحله، از نوع NC است. بنابراین مادامی که جریان الکتریسیته در مدار برقرار باشد، راه عبور آب باز است و به محض قطع جریان الکتریسیته به هر دلیل، آب از این شیر عبور نخواهد کرد. چنان چه گفته شد هنگامی که پمپ خاموش است آب توسط فیلتر ممبرین تصفیه نمی شود. زمانی که مخزن ذخیره پر شده و شیر مصرف هم بسته است سویچ قطع فشار بالا باعث قطع شدن جریان برق و خاموش شدن پمپ می شود. در این حالت و یا هر دلیل دیگری که پمپ خاموش باشد و قرار است تصفیه ای صورت نگیرد جهت جلوگیری از هدر رفت آب، برق شیر برقی هم قطع شده و جلوی عبور آب را می گیرد.

شیر برقید دستگاه تصفیه آب

ورودی و خروجی این شیر QC یا دنده ای 4/1 اینچ است. در شیر برقی های دنده ای دو عدد زانویی یا اتصال یک سر QC یا مهره ای 4/1 یک سر دنده 4/1 به ورودی و خروجی آن متصل است که شلنگ های آب ورودی و خروجی از شیر به آنها وصل شده اند. آب خروجی از شیر برقی توسط شلنگ به ورودی پمپ هدایت می شود. و در شیرهایی که ورودی و خروجی آنها QC است شلنگ های ورودی و خروجی مستقیما به شیر، بدون اتصالات اضافه نصب می شوند. محل اتصالات رزوه ای به وسیله نوار تفلون آب بندی شده است. شیر برقی توسط دو رشته سیم به سیمهای ورودی پمپ متصل شده است. جهت جریان ورودی و خروجی آب روی شیر بصورت یک فلش نشان داده شده است.


نکات و اشکالات احتمالی :

شیرهای برقی NC ممکن است دچار دو اشکال عمده شوند. در هنگام برقراری جریان الکتریسیته و روشن بودن پمپ، اجازه عبور آب را نمی دهند و یا در هنگام قطع جریان الکتریسیته و خاموش بودن پمپ اجازه عبور آب را می دهند ( در حالت دوم آب یکسره وارد فافضلاب شده و هدر می رود )


روش تست :
الف ) دو شاخه ترانس دستگاه را از برق بکشید. شیلنگ خروجی شیر برقی را از ورودی پمپ خارج کنید. اگر جریان آب برقرار است، شیر برقی معیوب است و می بایست تعویض شود. اما اگر جریان آب قطع شده است به مرحله ( ب ) بروید.
ب ) دو شاخه را مجددا به برق متصل کنید، در این حالت می بایست جریان آب برقرار شود، در غیر این صورت نیز شیر برقی معیوب است.
 
نکته:
هنگام تعویض شیر برقی به جهت فلش روی شیر که نشان دهنده جهت جریان آب است دقت کنید.
جابجایی سیم های شیر برقی تاثیری در کارکرد شیر ندارد.

 

امکان ثبت نظر وجود ندارد.