• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

خبرها


معرفی اجزاء دستگاه تصفیه آب - ه...

این محفظه به همراه فیلتر کربن فعال Granular activated Carbon (GAC) دومین مرحله تصفیه آب را عهده دار هستند. این هوزینگ دارای یک و...

معرفی اجزاء دستگاه تصفیه آب - پم...

فعالیت دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس، مبتنی بر پمپ می باشد. بدون پمپ این سیستم ها قادر به تولید آب تصفیه شده نیستند. دقت شود که پمپ...

معرفی اجزاء دستگاه تصفیه آب - ...

 شیر برقی 4/1 اینچ QC یا دنده ای 24 VDC ( Solenoid Valve ) وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه در هنگامی است که پمپ دستگ...

معرفی اجزاء دستگاه تصفیه آب: سوئ...

 سوئیچ قطع فشار پایین ( LOW PRESSURE SWITCH ) این قطعه که از آن به عنوان محافظ پمپ نیز یاد می شود، وظیفه خاموش کردن پمپ ...

بحران بی آبی و دست به کار شدن هن...

چالش "مت دیمون" برای نشان دادن ارزش آب به مردم. دعوت می کنیم این ویدیو تاثیرگذار را ببینید ...   جهت نما...

معرفی اجزاء دستگاه تصفیه آب: هوز...

هوزینگ شفاف با درپوش و دنده 4/1 اینچ ، حاوی فیلتر الیافی 5 میکرون این هوزینگ ( محفظه ) درون خود یک فیلتر الیافی 5 میکرون اولی...